صفحه اصلی » دوره ها » ضوابط تحصیلی

ضوابط تحصیلی

Language Academy تابع مقررات محیطهای دانشگاهی و دانشجویی می باشد.

در نتیجه، از زبان آموزان گرامی انتظار می رود که الزامات رفتاری و پوششی این گونه محیطها را در آکادمی رعایت نمایند تا محیطی آرام و بدون استرس برای همه شرکت کنندگان در دوره های مختلف فراهم گردد.

مقررات کلاسی

  • حضور در کلاس پیش از ورود معلم و آغاز کلاس، نشانه احترام به جمع و از الزامات برگزاری منظم جلسات است.

  •  استفاده از موبایل در طول جلسه باعث انحراف حواس شما، دیگر زبان آموزان و درنهایت مدرس کلاس شماست. از شما خواهش می کنیم موبایل خود را در طول کلاس خاموش یا silent کنید. به منظور حفظ انسجام کلاس، مدرسین موارد استفاده از موبایل را در نمره کلاسی منعکس می کنند.

  • تکالیف محول شده برای هر جلسه، تنها و تنها برای پیشرفت تحصیلی خود شما هستند. انجام آنها باعث فهم بهتر و عمیق تر دروس می شود و فراموش کردنشان به دشوار شدن درک دروس بعدی منجر می گردد. لذا انجام تکالیف در هر جلسه کنترل و برای آن نمره کلاسی منظور می شود.

حضور و غیاب

از آنجا که تمامی زبان آموزان Language Academy را بزرگسالانی تشکیل می دهند که بنا بر نیاز شغلی و آکادمیک یا علاقه در کلاسها شرکت می کنند، فرض ما بر این است که در صورت غیبت، حتماً علتی موجه و قابل درک برای آن وجود دارد. بنابراین با وجود انجام حضور و غیاب در هر جلسه، نمره ای مجزا برای حضور و غیاب در نظر نگرفته ایم.

در عوض، برای شرکت کنندگان در کلاسهای دپارتمان ESOL یک نمره کار کلاسی منظور می شود که سهمی برابر 40% نمره نهایی دوره را تشکیل می دهد. طبیعتا عدم شرکت در جلسات کلیدی یا عدم ارائه تکالیف در اثر غیبت بر این نمره تأثیر خواهد گذاشت اما این غیبت باعث کسر نمره ای مضاعف نخواهد شد.

ارزیابی تحصیلی

  • ارزشیابی در دوره های زبان آکادمی بر اساس مجموعه ای از فعالیتهای کلاسی، تکالیف، امتحانات کتبی و شفاهی انجام می گردد و هر یک از این عوامل، سهمی از نمره نهایی شرکت کنندگان را به فراخور اهمیت تشکیل می دهد:


معیار سهم در نمره نهایی
Class Performance
کار کلاسی (شامل تکالیف، شرکت در فعالیتهای کلاسی و موارد انضباطی)
40%
Quiz
کوییز های کلاسی (دو عدد در هر ترم)
20%
Final Exam
آزمون پایان ترم
30%
Speaking Test
آزمون گفتار
10%
 حداقل نمره برای گذراندن دوره و ارتقا به دوره بعد برای سطوح مختلف سیستم آموزش زبان Language Academy متفاوت است. این حداقل ها با توجه به ضرورتهای آموزشی و با نگاه به سطح فعلی زبان آموزان و میزان تکرار موارد آموزش داده شده در هر دوره در دوره های بعد تعیین شده اند:
نام دوره حداقل نمره برای قبولی
Beginner 60%
Elementary 65%
Pre-Intermediate 70%
Intermediate 75%
FCE 75%
CAE 75%
CPE 75%

لغو ثبت نام و استرداد شهریه

  • شهریه داوطلبان پس از ثبت نام به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد لذا داوطلبان باید در انتخاب دوره های مورد نظر خود دقت فرمایند. انصراف بعد از ثبت نام به هر دلیل اعم از بیماری، خدمت وظیفه، مشکلات شغلی، عدم توانایی درس خواندن، انتقال و ماموریت اداری، مسافرت خارجی و داخلی، مشکلات خانوادگی و مالی، تداخل با برنامه دانشگاه یا سایر برنامه ها و موارد پیش بینی نشده به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نخواهد شد.

  • ثبت نام داوطلبان به منزله استفاده از کلاس می باشد و ایشان بعد از ثبت نام مجاز به حذف درس نمی باشند.

بالا